Akademia
Nitrofoski

Wojciech Mróz

Yara Poland Sp. z o.o.

 

Zgodnie z zasadami zrównoważonego nawożenia prawidłowe odżywianie roślin polega na dostarczeniu im składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach i ilościach, umożliwiających uzyskanie maksymalnych plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej. Powyższy cel może być osiągnięty także pod warunkiem właściwego wyboru nawozu.

 

Z myślą o nawożeniu wiosennym proponujemy nawozy typu nitrofoska z oferty światowego koncernu nawozowego Yara. Produkty należą do grupy nawozów kompleksowych nowej generacji, zawierających w swoim składzie łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Technologia produkcji wykorzystana przez producenta pozwala uzyskać szybko działające nawozy o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie.

 

Nawozy typu nitrofoska zawierają w różnych proporcjach w jednej granuli:

  • azot (N),
  • fosfor (P),
  • i potas (K).

Na uwagę zasługuje różna zawartość form mineralnych azotu. Agrochemiczna rola azotu azotanowego w tego typu nawozach kompleksowych jest specyficzna. W momencie kontaktu granuli nawozu z glebą jony azotanowe, które są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, prowadzą do rozpadu granuli i w ten sposób zwiększają szybkość uwalniania zawartych w niej składników. Na podkreślenie zasługuje także znaczenie formy amonowej w nawozie, stymulującej pobieranie fosforanów.


Udział azotu amonowego do azotanowego w nawozie kształtuje się jak 56:44. Pod względem szybkości działania azot w proponowanych nawozach wieloskładnikowych jest porównywalny z nawozami saletrzano-amonowymi, np. CAN 27.


Ekspert zaleca:
Nawozy typu nitrofoska zaleca się stosować szczególnie w pierwszej dawce startowej pod rzepak oraz oziminy, gdyż w tym okresie niskie temperatury, nawet przy wysokiej zasobności gleb w fosfor, ograniczają pobieranie tego składnia.


Pierwiastek ten stymuluje wzrost korzeni, zapewnia szybszy wzrost roślin, a tym samym umożliwia wytworzenie silniejszych pędów oraz źdźbeł kłosonośnych. Dodatek potasu zapobiega niedoborom tego składnika pokarmowego w okresie intensywnego wzrostu korzenia.

 

Zaletą niektórych nawozów typu nitrofoska, np. SuperCAN, obok wysokiej zawartości azotu oraz łatwo dostępnych form fosforu i potasu, jest obecność siarki. Siarka jest składnikiem, który wymaga bezwzględnego zastosowania w tworzeniu poprawnej technologii nawożenia nie tylko rzepaku ozimego, ale także zbóż. Nawożenie siarką zwiększa plon rzepaku oraz innych roślin uprawnych, szczególnie w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia w ten pierwiastek. Niedoborów siarki można spodziewać się w każdej części kraju. Główne zadanie tego pierwiastka sprowadza się do kontroli azotu poprzez zmniejszanie zawartości jego form labilnych na korzyść związków białkowych.


Ekspert zaleca:
Należy pamiętać, aby dawkę startową zastosować jak najwcześniej - w miarę możliwości około 2 tygodni przed ruszeniem wegetacji.


Nawozy typu nitrofoska można także wykorzystać w technologii nawożenia zbóż jarych, kukurydzy, buraków oraz ziemniaków.

Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31