Formularz aplikacyjny
Stanowisko
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Email
CV (2MB)
List motywacyjny (2MB)
*wszystkie pola wymagane
Wyrażam zgodę na:
Kontakt za pomocą telefonu, sms, mms, mail, by być informowanym o dalszych krokach w aktualnym procesie rekrutacyjnym.
 
Używanie moich danych osobowych przez AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO
 
Kontakt za pomocą telefonu, sms, mms, mail, by być informowaną/-ym o innych procesach rekrutacyjnych lub w celu aktualizacji moich danych osobowych.
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO siedzibą przy ul. Mikołaja z Ryńska 28a

 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u ADO jest możliwy drogą mailową (rodo@ampol-merol.pl) lub osobiście w siedzibie ADO.

 3. Moje dane będą przetwarzane ponieważ:
  • Wyrażam na to zgodę.
  • Jest to konieczne do realizacji umowy, ponieważ jestem jej stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na moje żądanie (tzn. chcę wziąć udział w procesie rekrutacyjnym)

 4. Moje dane będą przechowywane i przetwarzane AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO przez 3 lata od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub aktualizacji danych osobowych albo do momentu odwołania mojej zgody.

 5. Będę otrzymywać oferty pracy dostosowane do mojego profilu zawodowego na podstawie ręcznego i/albo zautomatyzowanego procesu wyboru cech osób potencjalnie zainteresowanych daną ofertą pracy. (tzw. profilowanie)

 6. Mogę odwołać każdą z powyższych zgód poprzez wysłanie informacji pisemnej do AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO adres rodo@ampol-merol.pl lub pisemnie w AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO, ul. Mikołaja z Ryńska 28a

 7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich usunięcia, zmiany, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia poprzez zgłoszenie tego faktu na adres rodo@ampol-merol.pl lub pisemnie w biurze AMPOL-MEROL SP. Z O.O. WĄBRZEŹNO

 8. Mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie narusza przepisy ustawy.

 9. AMPOL-MEROL Sp. z o.o. powierza moje dane osobowe Firmom powiązanym osobowo z ADO w związku z realizacją kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej  na podstawie umowy powierzenia. 
Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31