Nasza oferta
Saletrosan 26 makro

Najlepszy nawóz z siarką

 

Producent:

Zakłady Azotowe „Tarnów” S.A.

 

 

Opis:

 • produkt otrzymywany w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu
 • w swoim składzie zawiera mączkę dolomitową, której głównymi składnikami jest wapń i magnez

 

 

 

Właściwości:

 • zawartość granulek o wymiarach 2-6 mm: nie mniej niż 95%
 • azot całkowity: 26%
 • azot amonowy: 19%
 • azot azotanowy: 7%
 • siarka SO3: 32,5%

 

 

Stosowanie:

 • nawóz zawierający azot w dwóch formach - amonowej NH4 i azotanowej NO3 oraz siarkę w formie SO4
 • cechą charakterystyczną tego nawozu jest występowanie w jego składzie dwóch form azotu dobrze przyswajalnych przez rośliny - szybko działającej formy azotanowej, nie sorbowanej w glebie oraz formy amonowej, działającej wolniej, wiązanej z koloidami glebowymi w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej)
 • może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie (podobnie jak saletra amonowa)
 • występowanie w Saletrosanie 26 makro azotu w formie amonowej gwarantuje przedłużoną dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne w uprawach o długim okresie wegetacji (np. kukurydza na ziarno)
 • jon siarczanowy, występujący w Saletrosanie 26 makro, jest najłatwiej dostępną formą siarki dla roślin
 • stosunkowo wysoka zawartość siarki 13% umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawozu, uwzględniającej zapotrzebowanie uprawianych roślin na ten pierwiastek
 • zawarta w Saletrosanie 26 makro siarka jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju roślin
 • zawiera siarkę w postaci siarczanowej, szybko przyswajalnej przez rośliny
 • odpowiedni stosunek azotu do siarki (2:1) w omawianym nawozie ułatwia obliczenie dawki koniecznej roślinom
 • siarka jest pierwiastkiem powodującym lepsze pobieranie azotu oraz makro- i mikroelementów
 • nawożenie Saletrosanem 26 makro zapobiega utracie siarki z gleby
 • zagwarantowanie potrzeb siarkowych roślin powoduje ich lepszy rozwój, poprawia plonowanie i odporność na stresy w czasie wegetacji
 • nawożenie Saletrosanem 26 makro dzięki zawartości siarki wpływa na podniesienie jakości plonów roślin uprawnych 

Kup na raty!

Możesz zakupić ten produkt w systemie ratalnym
na atrakcyjnych warunkach.

 
Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31