Nasza oferta
tel. +48 696 012 262
Yea Sacc®

Producent:
Alltech Poland Sp. z o.o.

 

Opis:

 • to żywe kultury drożdży bazujące na zastrzeżonym szczepie Saccharomyces cerevisiae, wyodrębnionym ze względu na jego wpływ na wydajność zwierząt
 • rozległe badania wyjaśniają ich sposób działania i efekty, wśród których najważniejszy to możliwość wydajniejszego uzyskania większej ilości mleka bez kompromisów względem płodności
 • ogranicza skutki stresu cieplnego
 • podnosi wydajność wykorzystania paszy nawet do 6%
 • + 1-3 kg mleka / krowę / dzień (średnia z doświadczeń na 15 fermach na ogólnej liczbie 8055 sztuk bydła mlecznego pokazuje 1,66 litra więcej - przy różnych poziomach produkcji i pobrania suchej masy)
 • dostając się do żwacza, pochłania tlen, optymalizując warunki bytowania bakterii beztlenowych
 • wydziela peptydy i kofaktory
 • korzystnie wpływa na pobranie suchej masy poprzez zwiększenie szybkości fermentacji mikrobiologicznej
 • zmniejsza udział kwasu mlekowego w żwaczu (przez stymulację bakterii konsumujących kwas mlekowy)
 • stabilizuje pH żwacza
 • powoduje wzrost mikrobiologicznej syntezy białka w żwaczu, przez co większa ilość uwalnianego amoniaku, wbudowana jest w białko mikroorganizmów, co wpływa na zwiększenie podaży aminokwasów do jelita cienkiego
 • poprawia rozkład włókna o 10% (stymulacja bakterii celulolitycznych)
 • podnosi strawność całej dawki
 • ogranicza ryzyko kwasicy / ochwatu / ketozy
 • + 120 g przyrostów m.c. / dzień u cieląt i bydła opasowego
 • mniej zaburzeń metabolicznych, lepsze zdrowie i płodność

 

Stosowanie:

 • w przypadku cieląt do 6 miesięcy - 25 g/szt./dzień
 • w przypadku krów mlecznych - 50 g/szt./dzień
 • w przypadku cieląt do tuczu - 50 g/szt./dzień
 • w przypadku koni - 50 g/szt./dzień
Kup na raty!

Możesz zakupić ten produkt w systemie ratalnym
na atrakcyjnych warunkach.

Oddziały firmy
Kontakt z nami
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie


Sekretariat
tel.: +48 56 688 48 00
fax: +48 56 688 48 31